Dwingeloo, Brink 30, 26 en Kerkpad 1b

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7991CH 30
Publicatiedatum
19-08-2020
Einddatum
30-09-2020
Kaart behorende bij: Dwingeloo, Brink 30, 26 en Kerkpad 1b De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Dwingeloo, Brink 30, 26 (7991 CH) en Kerkpad 1b (7991 CS), melding Activiteitenbesluit voor diverse wijzigingen van de inrichtingen, ontvangstdatum 06-04-2020, zaaknummer 271044

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.