Dwingeloo, Lheebroek 21 (voorheen nummer 22)

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7991PM 21
Publicatiedatum
01-04-2020
Einddatum
03-06-2020
Kaart behorende bij: Dwingeloo, Lheebroek 21 (voorheen nummer 22) De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Dwingeloo, Lheebroek 21 (voorheen nummer 22), 7991 PM, melding Activiteitenbesluit voor het beëindigen van de inrichting als veehouderij, ontvangstdatum 24-02-2020, zaaknummer 268273

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.