Dwingeloo, sectie M, nr. 2744

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (perceel)
  • Dwingeloo M 2744
Publicatiedatum
16-12-2020
Einddatum
27-01-2021
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Dwingeloo, sectie M, nr. 2744, aanleg hobbymatige buitenbak, verlenging beslistermijn, verzenddatum 16-12-2020, zaaknummer 286192

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.