Dwingeloo, in en rond Dwingelderveld west

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (perceel)
  • Dwingeloo G 3015
Publicatiedatum
21-10-2020
Einddatum
02-12-2020
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Dwingeloo, in en rond Dwingelderveld west, sectie G, nr. 3015, aanleg mountainbikeroute, verlenging beslistermijn, verzonden 14-10-2020, zaaknummer 273688

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.