Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 28

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ingetrokken
Locatie (postcode)
  • 8382CG 28
Publicatiedatum
04-05-2020
Einddatum
15-06-2020
Kaart behorende bij: Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 28 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft ingetrokken:

Beschrijving

Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 28, 8382 CG, en diverse locaties binnen beschermd dorpssgezicht Frederiksoord/Wilhelminaoord, kap 92 bomen in kader van uitvoer boomveiligheidsplan Mij. van Weldadigheid, intrekkingsdatum 20-04-2020, zaaknummer 269523

Procedure

U kunt dit besluit en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.