Havelte, Oeveraseweg 2a

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7971PA 2 a
Publicatiedatum
15-04-2020
Einddatum
27-05-2020
Kaart behorende bij: Havelte, Oeveraseweg 2a De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Havelte, Oeveraseweg 2a, 7971 PA, melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een inrichting, nl. een bedrijfshal voor opslag en lichte timmerwerken, ontvangstdatum 24-01-2020, zaaknummer 265027

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.