Havelte, Eursingerlaan 2

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7971RE 2
Publicatiedatum
19-05-2020
Einddatum
22-07-2020
Kaart behorende bij: Havelte, Eursingerlaan 2 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Havelte, Eursingerlaan 2, 7971 RE, melding Activiteitenbesluit voor het oprichten en wijzigen van een inrichting, ontvangstdatum 29-04-2020, zaaknummer 274003

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.