Havelte, Oeveraseweg 2a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7971PA 2 a
Publicatiedatum
15-01-2020
Einddatum
26-02-2020
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Havelte, Oeveraseweg 2a, 7971 PA, bouw bedrijfsloods en open kapschuur, verlengen beslistermijn, verzenddatum 13-01-2020, zaaknummer 260155

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.