Havelte, t.h.v. Nieuwe Ruiterweg 5

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend regulier
Locatie (postcode)
  • 7971PS 5
Publicatiedatum
16-09-2020
Einddatum
28-10-2020
Kaart behorende bij: Havelte, t.h.v. Nieuwe Ruiterweg 5 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft verleend:

Beschrijving

Havelte, t.h.v. Nieuwe Ruiterweg 5, 7971 PS, kappen berk, verzenddatum 16-09-2020, zaaknummer 281357

Procedure

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, geeft u duidelijk aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en motiveert u uw bezwaar. U dient het bezwaar te dateren en te ondertekenen. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter in Groningen.