Havelte, Beukenlaan 37

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7971DJ 13
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Havelte, Beukenlaan 37 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Havelte, Beukenlaan 37, 7971 DJ, bouw carport, verlenging beslistermijn, verzenddatum 18-12-2020, zaaknummer 286368

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.