Uffelte, Schoolstraat 3a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7975AB 3 a
Publicatiedatum
11-11-2020
Einddatum
23-12-2020
Kaart behorende bij: Uffelte, Schoolstraat 3a De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Uffelte, Schoolstraat 3a, 7975 AB, wijzigen bestemming sport naar evenementen en plaatsen toiletgebouw, verlenging beslistermijn, verzenddatum 05-11-2020, zaaknummer 283110

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.