Uffelte, Rijksweg 30

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7975RT 30
Publicatiedatum
12-08-2020
Einddatum
23-09-2020
Kaart behorende bij: Uffelte, Rijksweg 30 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Uffelte, Rijksweg 30, 7975 RT, realiseren 2 appartementen in fabrieksgebouw, verlenging beslistermijn, verzenddatum 10-08-2020, zaaknummer 275165

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.