Vledder, Dorpsstraat 25

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 8381AM 25
Publicatiedatum
12-08-2020
Einddatum
23-09-2020
Kaart behorende bij: Vledder, Dorpsstraat 25 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Vledder, Dorpsstraat 25, 8381 AM, melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een slagerij, ontvangstdatum 09-10-2019, zaaknummer 256210

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.