Vledder, Brink 14

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 8381BE 14
Publicatiedatum
16-12-2020
Einddatum
27-01-2021
Kaart behorende bij: Vledder, Brink 14 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Vledder, Brink 14, 8381 BE, melding Activiteitenbesluit voor aanleg parkeerplaats, ontvangstdatum 12-10-2020, zaaknummer 285434

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.