Vledder, Scheperskamp 31

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ingetrokken
Locatie (postcode)
  • 8381AP 31
Publicatiedatum
13-05-2020
Einddatum
24-06-2020
Kaart behorende bij: Vledder, Scheperskamp 31 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft ingetrokken:

Beschrijving

Vledder, Scheperskamp 31, 8381 AP, realiseren aanbouw aan achterzijde woning, vergunning is ingetrokken op verzoek van aanvrager, verzenddatum 13-05-2020, zaaknummer 267252

Procedure

U kunt dit besluit en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.