Wapse, Ten Darperweg 63

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7983KS 63
Publicatiedatum
13-05-2020
Einddatum
24-06-2020
Kaart behorende bij: Wapse, Ten Darperweg 63 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Wapse, Ten Darperweg 63, 7983 KS, plaatsen zonnepanelen, verlenging beslistermijn, verzenddatum 06-05-2020, zaaknummer 268953

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.