Wapse, Kalteren 8B

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
van rechtswege verleend
Locatie (postcode)
  • 7983KA 8 B
Publicatiedatum
28-10-2020
Einddatum
09-12-2020
Kaart behorende bij: Wapse, Kalteren 8B De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning van rechtswege heeft verleend:

Beschrijving

Wapse, Kalteren 8B, 7983 KA, opstarten/uitbreiden minicamping, verzenddatum 27-10-2020, zaaknummer 276438

Procedure

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, geeft u duidelijk aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en motiveert u uw bezwaar. U dient het bezwaar te dateren en te ondertekenen. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. De vergunning wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die termijn bezwaar is ingediend en een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.