Wapserveen, Oosteinde 37

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 8351HA 37
Publicatiedatum
12-08-2020
Einddatum
23-09-2020
Kaart behorende bij: Wapserveen, Oosteinde 37 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Wapserveen, Oosteinde 37, 8351 HA, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een melkrundveehouderijbedrijf, ontvangstdatum 06-07-2020, zaaknummer 278195

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.