Wapserveen, Oosterbutenweg 1

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 8351GH 1
Publicatiedatum
27-05-2020
Einddatum
29-07-2020
Kaart behorende bij: Wapserveen, Oosterbutenweg 1 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Wapserveen, Oosterbutenweg 1, 8351 GH, melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een (tweede) mestsilo, ontvangstdatum 06-04-2020, zaaknummer 271002

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.