Wapserveen, Oosteinde 72a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ingetrokken (rectificatie)
Locatie (postcode)
  • 8351HH 72 a
Publicatiedatum
14-10-2020
Einddatum
25-11-2020
Kaart behorende bij: Wapserveen, Oosteinde 72a De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft ingetrokken:

Beschrijving

Wapserveen, Oosteinde 72a, 8351 HH, kap twee eiken, ontvangstdatum 23-09-2020, zaaknummer 283913

Procedure

U kunt dit besluit en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.