Wapserveen, Oude Dijk 49

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 8351HR 49
Publicatiedatum
19-05-2020
Einddatum
30-06-2020
Kaart behorende bij: Wapserveen, Oude Dijk 49 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Wapserveen, Oude Dijk 49, 8351 HR, verbouw woning, verlenging beslistermijn, verzenddatum 13-05-2020, zaaknummer 268160

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.