Wateren, Wateren 28

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 8438SB 28
Publicatiedatum
04-11-2020
Einddatum
16-12-2020
Kaart behorende bij: Wateren, Wateren 28 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Wateren, Wateren 28, 8438 SB, creëren vakantieappartementen/B&B in bestaande verbouwde schuur, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verlenging beslistermijn, verzenddatum 30-10-2020, zaaknummer 282781

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.