Wateren, Appelschaseweg 7

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 8438SJ 7
Publicatiedatum
09-12-2020
Einddatum
20-01-2021
Kaart behorende bij: Wateren, Appelschaseweg 7 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Wateren, Appelschaseweg 7, 8438 SJ, verbouw woning, verlenging beslistermijn, verzenddatum 04-12-2020, zaaknummer 285343

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.