Darp, Schierbosweg 7

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7973JG 7
Publicatiedatum
14-04-2021
Einddatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Darp, Schierbosweg 7 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Darp, Schierbosweg 7, 7973 JG, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van de paardenhouderij, ontvangstdatum 23-02-2021, zaaknummer 297079

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.