Darp, Busselterweg 9

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7973KN 9
Publicatiedatum
21-04-2021
Einddatum
02-06-2021
Kaart behorende bij: Darp, Busselterweg 9 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Darp, Busselterweg 9, 7973 KN, plaatsen zonnepanelen veldopstelling, verlenging beslistermijn, verzenddatum 20-04-2021, zaakummer 297124

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.