Diever, Hezenes 12

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7981LC 12
Publicatiedatum
13-01-2021
Einddatum
24-02-2021
Kaart behorende bij: Diever, Hezenes 12 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Diever, Hezenes 12, 7981 LC, verbouw woning en nieuwbouw van twee bijgebouwen, verlenging beslistermijn, verzenddatum 07-01-2021, zaaknummer 288045

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.