Diever, Bosweg 2a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7981LE 2 a
Publicatiedatum
19-05-2021
Einddatum
30-06-2021
Kaart behorende bij: Diever, Bosweg 2a De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Diever, Bosweg 2a, 7981 LE, realiseren horeca invulling, verlenging beslistermijn, verzenddatum 12-05-2021, zaaknummer 299308

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.