Diever, sectie G, nr. 152

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (perceel)
  • Diever G 152
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Diever, sectie G, nr. 152, bouw schuilstal, verlenging beslistermijn, verzenddatum 22-04-2021, zaaknummer 297527

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.