Dieverbrug, De Wringen 25

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7984NL 25
Publicatiedatum
20-01-2021
Einddatum
24-03-2021
Kaart behorende bij: Dieverbrug, De Wringen 25 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Dieverbrug, De Wringen 25, 7984 NL, melding Activiteitenbesluit voor het overnemen van een bestaande carwash, ontvangstdatum 10-11-2020, zaaknummer 287603

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.