Dwingeloo, Drift 4

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7991AA 4
Publicatiedatum
07-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: Dwingeloo, Drift 4 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Dwingeloo, Drift 4, 7991 AA, melding Activiteitenbesluit voor het realiseren van een veranda, ontvangstdatum 02-03-2021, zaaknummer 297711

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.