Dwingeloo, Nijverheidsweg 34

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7991CZ 34
Publicatiedatum
14-04-2021
Einddatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Dwingeloo, Nijverheidsweg 34 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Dwingeloo, Nijverheidsweg 34, 7991 CZ, melding Activiteitenbesluit voor het verplaatsen van het bedrijf naar een nieuwbouwlocatie, ontvangstdatum 20-08-2020, zaaknummer 281557

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.