Dwingeloo, Eemster 35

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7991PS 35
Publicatiedatum
17-03-2021
Einddatum
28-04-2021
Kaart behorende bij: Dwingeloo, Eemster 35 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Dwingeloo, Eemster 35, 7991 PS, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een rundveehouderijbedrijf, ontvangstdatum 07-09-2021, zaaknummer 282687

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.