Dwingeloo, Eemster 59

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7991PT 59
Publicatiedatum
26-01-2021
Einddatum
31-03-2021
Kaart behorende bij: Dwingeloo, Eemster 59 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Dwingeloo, Eemster 59, 7991 PT, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een melkrundveehouderijbedrijf, ontvangstdatum 16-12-2020, zaaknummer 290853

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.