Dwingeloo, Het Lot 6

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7991TE 6
Publicatiedatum
03-02-2021
Einddatum
17-03-2021
Kaart behorende bij: Dwingeloo, Het Lot 6 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Dwingeloo, Het Lot 6, 7991 TE, realiseren B & B in bijgebouw, verlenging beslistermijn, verzenddatum 29-01-2021, zaaknummer 289845

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.