Dwingeloo, Hs Stevensweg 1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7991RN 1
Publicatiedatum
05-05-2021
Einddatum
16-06-2021
Kaart behorende bij: Dwingeloo, Hs Stevensweg 1 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Dwingeloo, Hs Stevensweg 1, 7991 RN, vergunning voor B & B moderniseren binnenkant, verlenging beslistermijn, verzenddatum 26-04-2021, zaaknummer 297935

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.