Dwingeloo, Nijverheidsweg 37

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (perceel)
  • Dwingeloo M 2754
Publicatiedatum
05-05-2021
Einddatum
16-06-2021
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Dwingeloo, Nijverheidsweg 37, sectie M, nr. 2754, nieuwbouw bedrijfsloods, verlenging beslistermijn, verzenddatum 26-04-2021, zaaknummer 298026

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.