Dwingeloo, De Polle 2

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7991TK 2
Publicatiedatum
13-01-2021
Einddatum
24-02-2021
Kaart behorende bij: Dwingeloo, De Polle 2 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Dwingeloo, De Polle 2, 7991 TK, nieuwbouw gebouw voor B&B, verlenging beslistermijn, bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzenddatum 11-01-2021, zaaknummer 288930

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.