Dwingeloo, Oude Hoogeveensedijk 4

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7991PD 4
Publicatiedatum
14-04-2021
Einddatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Dwingeloo, Oude Hoogeveensedijk 4 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Dwingeloo, Oude Hoogeveensedijk 4, 7991 PD, plaatsen bijgebouw, verlenging beslistermijn, handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzenddatum 07-04-2021, zaaknummer 295733

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.