Dwingeloo, Brink 29

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpvergunning
Locatie (postcode)
  • 7991CH 29
Publicatiedatum
24-03-2021
Einddatum
05-05-2021
Kaart behorende bij: Dwingeloo, Brink 29 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij voornemens is de volgende vergunning te verlenen:

Beschrijving

Dwingeloo, Brink 29, 7991 CH, verbouw en plaatsen van aanbouwen aan de Sint Nicolaaskerk, verzenddatum 25-03-2021, zaaknummer 284421

Procedure

De ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf de verzenddatum, zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Diever. U kunt de ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen. Deze richt u aan het college en stuurt u naar: Gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor organiseren we na telefonische afspraak met de gemeente een hoorzitting. Wij wijzen u erop dat alleen belanghebbenden beroep tegen de uiteindelijke vergunning kunnen indienen als zij ook een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning.