Dwingeloo, Entingheweg 20

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7991CC 20
Publicatiedatum
20-01-2021
Einddatum
03-03-2021
Kaart behorende bij: Dwingeloo, Entingheweg 20 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Dwingeloo, Entingheweg 20, 7991 CC, interne modificatie en verduurzaming van de havezate en aanbouw serre aan de zuidkant, verlenging beslistermijn, verzenddatum 19-01-2021, zaaknummer 288444

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.