Geeuwenbrug, De Eikenhorst 5

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7985NP 5
Publicatiedatum
10-02-2021
Einddatum
24-03-2021
Kaart behorende bij: Geeuwenbrug, De Eikenhorst 5 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Geeuwenbrug, De Eikenhorst 5, 7985 NP, bouw 16 zorgappartementen, verlenging beslistermijn, verzenddatum 08-02-2021, zaaknummer 290722

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.