Havelte, Oeveraseweg 13

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7971PA 13
Publicatiedatum
11-05-2021
Einddatum
22-06-2021
Kaart behorende bij: Havelte, Oeveraseweg 13 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Havelte, Oeveraseweg 13, 7971 PA, melding Activiteitenbesluit voor het vergroten van de werkruimte, ontvangstdatum 07-04-2021, zaaknummer 300985

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.