Havelte, Hesselterdwarsweg 1

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7971PR 1
Publicatiedatum
17-03-2021
Einddatum
19-05-2021
Kaart behorende bij: Havelte, Hesselterdwarsweg 1 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Havelte, Hesselterdwarsweg 1, 7971 PR, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen/uitbreiden van een melkrundveehouderijbedrijf, ontvangstdatum 24-12-2020, zaaknummer 291723

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.