Havelte, van Helomaweg, sectie I, nr. 4374

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (perceel)
  • Havelte I 4374
Publicatiedatum
03-02-2021
Einddatum
17-03-2021
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Havelte, van Helomaweg, sectie I, nr. 4374, verplaatsen sirenemast, verlenging beslistermijn, bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzenddatum 01-02-2021, zaaknummer 290651

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.