Havelte, Oeveraseweg 13a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7971PA 13 a
Publicatiedatum
07-04-2021
Einddatum
19-05-2021
Kaart behorende bij: Havelte, Oeveraseweg 13a De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Havelte, Oeveraseweg 13a, 7971 PA, bouw loods, verlenging beslistermijn, verzenddatum 31-03-2021, zaaknummer 293122

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.