Havelte, Jan Harmskamp 48

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7971CG 48
Publicatiedatum
14-04-2021
Einddatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Havelte, Jan Harmskamp 48 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Havelte, Jan Harmskamp 48, 7971 CG, verbouw woning, verlenging beslistermijn, verzenddatum 08-04-2021, zaaknummer 298339

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.