Havelte, Uffelterkerkweg 2a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7971PP 2 a
Publicatiedatum
26-05-2021
Einddatum
07-07-2021
Kaart behorende bij: Havelte, Uffelterkerkweg 2a De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Havelte, Uffelterkerkweg 2a, 7971 PP, bouw schuur, verlenging beslistermijn, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzenddatum 25-05-2021, zaaknummer 300276

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.