Havelte, Jan Harmskamp 21

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7971CD 21
Publicatiedatum
24-03-2021
Einddatum
05-05-2021
Kaart behorende bij: Havelte, Jan Harmskamp 21 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Havelte, Jan Harmskamp 21, 7971 CD, aanbouw aan woning, verlenging beslistermijn, verzenddatum 18-03-2021, zaaknummer 294191

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.