Havelte, sectie I, nr. 3822

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd regulier
Locatie (perceel)
  • Havelte I 3822
Publicatiedatum
02-06-2021
Einddatum
14-07-2021
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen:

Beschrijving

Havelte, sectie I, nr. 3822, afkoppelen regenwater gebied Havelter Schapendrift, Meidoornlaan en Schukkingpad: aansluiten regenwaterriool op watergang Schukkingpad en aanbrengen steenbestorting in bodem en taluds ter hoogte van uitstroom, ontvangstdatum 27-05-2021, zaaknummer 304589

Procedure

U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.