Nijensleek, Moersbergen Erven 11

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 8383EA 11
Publicatiedatum
03-02-2021
Einddatum
07-04-2021
Kaart behorende bij: Nijensleek, Moersbergen Erven 11 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Nijensleek, Moersbergen Erven 11, 8383 EA , melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een houtzagerij, ontvangstdatum 08-11-2020, zaaknummer 287370

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.